THỰC ĐƠN

SPRITEEEEEEE
WARRIOR NHO
SỜ TIN DÂU
RÌ VAI
BÒ ĐÒ (REDBULL)
PEPSI
TRÀ Ô LONG
NUTRI BOOST
FANTA ĐỦ VỊ
COCA MÁ LA

NƯỚC NGỌT: 28K

THỨC UỐNG KHÁC

TRÀ ĐỚ                                    30K
NƯỚC MÚC Ờ SUỐI              20K
NƯỚC CHANH                       32K
CÀ PHÊ SỮA/ĐEN                  29K
BẠC XĨU                                   32K  
MONSTER                                43K
NƯỚC ÉP TROPICAL             55K

SPECIAL DRINKS

SUMMER TROPICAL              25K
COCA CHANH MUỐI             25K
LẠ MÀ QUEN                          20K
COCKTAIL                               TUỲ

BEER CHILL

STRONG BOW                        38K
BIA HEHEKEN                         38K
BIA CỌP                                   27K
BIA BUD                                   38K
BIA COVID                               40K
BEER CRAFT (KGB)                 40K

MÓN ĂN

MÌ TRỘN/NƯỚC TỨNG CHÚC CHÍCH   38K
kHÔ GÀ                                                         30K
ĐẬU PHỘNG CHÁY TỎI                             25K
BÁNH BAO TRỨNG MUỐI                        28K
HÁT CẢO TÔM/THỊT (5 VIÊN)                   25K
BÁNH BAO HOÀNG KIM                           16K
BÁNH GIÒ                                                    20K

710/8 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Hotline: 093 554 45 23

Website: indahoodclub.com

Mọi ý kiến đóng góp
xin liên hệ:

aaa

indahood_club_

0865864447